Ljuskurva: IV Peg

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-06 05:19:49 2458609.7221 10.319
V
0.094
KTS 2019-01-24 20:10:45 2458508.3408 11.032
V
0.620
KTS 2019-01-10 20:08:52 2458494.3395 11.539
V
0.554
KTS 2019-01-10 20:08:52 2458494.3395 9.853
R
0.554
KTS 2019-01-10 20:08:52 2458494.3395 14.644
B
0.554
KTS 2018-12-24 03:03:27 2458476.6274 11.89
V
0.471
KTS 2018-12-04 02:19:06 2458456.5966 11.81
V
0.378
KTS 2018-11-06 07:20:29 2458428.8059 11.106
V
0.248
KTS 2018-11-04 00:52:42 2458426.5366 11.151
V
0.237
KTS 2018-10-16 00:01:26 2458407.5010 10.661
V
0.148
KTS 2018-10-04 02:31:29 2458395.6052 10.303
V
0.093
KTS 2018-10-03 02:47:54 2458394.6166 10.403
V
0.088
WRT 2018-09-08 20:14:03 2458370.3431 8.734
R
0.974
WRT 2018-09-08 20:12:54 2458370.3423 10.123
V
0.974
KTS 2018-08-24 04:40:13 2458354.6946 10.307
V
0.901
KTS 2018-08-11 05:35:48 2458341.7332 10.262
V
0.841
KTS 2018-08-04 00:50:24 2458334.5350 10.384
V
0.807
KTS 2018-06-19 08:54:05 2458288.8709 11.884
V
0.594
KTS 2018-06-05 09:10:56 2458274.8826 12.063
V
0.528


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IV+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png