Ljuskurva: IV Peg

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-12-04 02:19:06 2458456.5966 11.81
V
0.367
KTS 2018-11-06 07:20:29 2458428.8059 11.106
V
0.237
KTS 2018-11-04 00:52:42 2458426.5366 11.151
V
0.227
KTS 2018-10-16 00:01:26 2458407.5010 10.661
V
0.138
KTS 2018-10-04 02:31:29 2458395.6052 10.303
V
0.082
KTS 2018-10-03 02:47:54 2458394.6166 10.403
V
0.078
WRT 2018-09-08 20:14:03 2458370.3431 8.734
R
0.964
WRT 2018-09-08 20:12:54 2458370.3423 10.123
V
0.964
KTS 2018-08-24 04:40:13 2458354.6946 10.307
V
0.891
KTS 2018-08-11 05:35:48 2458341.7332 10.262
V
0.831
KTS 2018-08-04 00:50:24 2458334.5350 10.384
V
0.797
KTS 2018-06-19 08:54:05 2458288.8709 11.884
V
0.584
KTS 2018-06-05 09:10:56 2458274.8826 12.063
V
0.518
KTS 2018-01-26 19:56:55 2458145.3312 10.051
V
0.913
KTS 2018-01-21 19:35:36 2458140.3164 10.099
V
0.889
KTS 2018-01-11 20:08:26 2458130.3392 10.21
V
0.843
KTS 2018-01-01 19:47:08 2458120.3244 10.431
V
0.796
KTS 2017-12-25 21:41:02 2458113.4035 10.56
V
0.764
KTS 2017-12-19 20:28:19 2458107.3530 10.737
V
0.735


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IV+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png