Ljuskurva: IU Peg

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-11 23:46:45 2458403.4908 14.824
V
0.976
KTS 2018-09-23 02:47:54 2458384.6166 15.499
V
0.933
KTS 2018-08-28 02:55:06 2458358.6216 15.932
V
0.875
KTS 2018-08-17 23:04:07 2458348.4612 16.043
V
0.852
KTS 2018-08-02 04:04:56 2458332.6701 16.188
V
0.817
KTS 2018-06-29 04:26:58 2458298.6854 16.566
V
0.740
KTS 2018-06-05 09:04:45 2458274.8783 16.575
V
0.687
KTS 2018-01-22 19:34:19 2458141.3155 13.347
V
0.386
KTS 2018-01-13 19:32:09 2458132.3140 13.193
V
0.366
KTS 2018-01-04 19:41:57 2458123.3208 13.026
V
0.346
KTS 2017-12-27 21:13:06 2458115.3841 12.862
V
0.328
KTS 2017-12-23 20:30:20 2458111.3544 12.797
V
0.319
KTS 2017-12-14 21:34:42 2458102.3991 12.615
V
0.299
KTS 2017-12-14 21:34:42 2458102.3991 9.944
R
0.299
KTS 2017-12-14 21:34:42 2458102.3991 14.655
B
0.299
KTS 2017-12-03 22:41:48 2458091.4457 12.36
V
0.274
KTS 2017-11-09 21:02:52 2458067.3770 11.793
V
0.220
KTS 2017-10-25 21:29:31 2458052.3955 11.509
V
0.186


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IU+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png