Ljuskurva: IU Peg

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-25 05:12:20 2458628.7169 14.601
V
0.482
KTS 2019-01-01 20:01:14 2458485.3342 12.223
V
0.160
KTS 2018-12-11 19:59:48 2458464.3332 12.113
V
0.113
KTS 2018-12-04 02:16:30 2458456.5948 11.843
V
0.095
KTS 2018-10-25 23:37:49 2458417.4846 13.612
V
0.007
KTS 2018-10-25 23:37:49 2458417.4846 10.63
R
0.007
KTS 2018-10-25 23:37:49 2458417.4846 15.477
B
0.007
KTS 2018-10-11 23:46:45 2458403.4908 14.824
V
0.976
KTS 2018-09-23 02:47:54 2458384.6166 15.499
V
0.933
KTS 2018-08-28 02:55:06 2458358.6216 15.932
V
0.875
KTS 2018-08-17 23:04:07 2458348.4612 16.043
V
0.852
KTS 2018-08-02 04:04:56 2458332.6701 16.188
V
0.817
KTS 2018-06-29 04:26:58 2458298.6854 16.566
V
0.740
KTS 2018-06-05 09:04:45 2458274.8783 16.575
V
0.687


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IU+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png