Ljuskurva: HT Cas

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 18:34:00 2458126.2736 <14.7
Vis
0.184
ANC 2017-03-21 19:24:00 2457834.3083 <14.7
Vis
0.806
ANC 2017-03-15 18:36:00 2457828.2750 <14.7
Vis
0.885
ANC 2017-02-28 19:45:00 2457813.3229 <14.7
Vis
0.861
ANC 2017-02-17 19:02:00 2457802.2931 <14.7
Vis
0.096
ANC 2017-02-15 18:57:00 2457800.2896 <14.7
Vis
0.892
ANC 2017-01-26 19:16:00 2457780.3028 <14.7
Vis
0.506


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HT+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png