Ljuskurva: HT Cas

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-10-13 17:28:00 2458405.2278 <14.3
Vis
0.893
ANC 2018-03-21 19:13:00 2458199.3007 <14.7
Vis
0.764
ANC 2018-02-14 18:25:00 2458164.2674 <14.7
Vis
0.073
ANC 2018-01-07 18:34:00 2458126.2736 <14.7
Vis
0.184


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HT+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png