Ljuskurva: HP Lyr

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-05 08:51:12 2458274.8689 10.388
V
0.445
KTS 2018-04-26 09:27:47 2458234.8943 10.308
V
0.863
WRT 2018-03-27 02:47:45 2458204.6165 10.09
R
0.422
WRT 2018-03-27 02:46:19 2458204.6155 10.472
V
0.422
KTS 2018-02-23 12:20:44 2458173.0144 10.396
V
0.962
WRT 2018-01-10 04:23:31 2458128.6830 10.227
R
0.316
WRT 2018-01-10 04:22:13 2458128.6821 10.573
V
0.316
WRT 2017-12-24 15:22:10 2458112.1404 10.139
R
0.075
WRT 2017-12-24 15:20:35 2458112.1393 10.572
V
0.075
KTS 2017-11-20 01:35:11 2458077.5661 10.389
V
0.572
KTS 2017-10-16 04:05:57 2458042.6708 10.569
V
0.064
WRT 2017-10-04 20:16:13 2458031.3446 10.11
R
0.899
WRT 2017-10-04 20:14:38 2458031.3435 10.434
V
0.899
WRT 2017-08-25 21:21:27 2457991.3899 10.333
R
0.317
WRT 2017-08-25 21:20:09 2457991.3890 10.629
V
0.317


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HP+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png