Ljuskurva: HP Lyr

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-23 09:48:05 2458626.9084 10.331
V
0.892
KTS 2019-05-04 08:38:06 2458607.8598 10.514
V
0.612
KTS 2019-04-17 09:38:09 2458590.9015 10.421
V
0.363
KTS 2019-03-05 11:54:57 2458547.9965 10.467
V
0.733
KTS 2019-02-22 12:20:18 2458537.0141 10.548
V
0.572
WRT 2018-09-26 18:52:16 2458388.2863 10.051
R
0.388
WRT 2018-09-26 18:51:07 2458388.2855 10.431
V
0.388
WRT 2018-09-22 18:53:16 2458384.2870 10.002
R
0.329
WRT 2018-09-22 18:52:07 2458384.2862 10.391
V
0.329
WRT 2018-09-18 20:02:15 2458380.3349 10.027
R
0.271
WRT 2018-09-18 20:01:06 2458380.3341 10.323
V
0.271
WRT 2018-09-12 19:38:21 2458374.3183 9.937
R
0.183
WRT 2018-09-12 19:37:11 2458374.3175 10.277
V
0.183
WRT 2018-09-10 20:10:19 2458372.3405 9.964
R
0.154
WRT 2018-09-10 20:09:10 2458372.3397 10.239
V
0.154
WRT 2018-09-02 21:33:41 2458364.3984 9.911
R
0.037
WRT 2018-09-02 21:32:41 2458364.3977 10.246
V
0.037
KTS 2018-08-08 04:38:47 2458338.6936 10.491
V
0.660
KTS 2018-06-05 08:51:12 2458274.8689 10.388
V
0.723


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HP+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png