Ljuskurva: HO Cam

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-04-26 21:19:26 2458600.3885 13.865
V
0.160
HGG 2019-03-15 01:24:48 2458557.5589 12.567
V
0.022
KTS 2019-03-01 21:04:19 2458544.3780 12.627
V
0.979
KTS 2019-02-10 00:33:15 2458524.5231 15.414
B
0.915
KTS 2019-02-10 00:33:15 2458524.5231 13.519
V
0.915
KTS 2019-02-10 00:33:15 2458524.5231 11.526
R
0.915
WRT 2019-02-05 21:32:15 2458520.3974 11.418
R
0.902
WRT 2019-02-05 21:30:05 2458520.3959 13.731
V
0.902
KTS 2019-01-23 00:42:20 2458506.5294 14.323
V
0.857
HGG 2019-01-07 23:29:28 2458491.4788 14.779
V
0.808
KTS 2018-12-29 05:09:35 2458481.7150 15.229
V
0.777
WRT 2018-11-26 21:46:48 2458449.4075 13.866
R
0.673
WRT 2018-11-26 21:44:21 2458449.4058 17.034
V
0.672
HGG 2018-11-02 01:09:15 2458424.5481 16.608
V
0.592
KTS 2018-10-26 00:47:48 2458417.5332 <16.371
V
0.570
HGG 2018-10-12 05:13:11 2458403.7175 <16.458
V
0.525
KTS 2018-10-12 05:04:59 2458403.7118 <17.49
V
0.525
WRT 2018-09-16 02:55:06 2458377.6216 14.675
R
0.441
WRT 2018-09-16 02:49:29 2458377.6177 17.852
V
0.441
HGG 2018-08-27 03:44:29 2458357.6559 <16.462
V
0.376
HGG 2018-08-19 03:14:23 2458349.6350 16.779
V
0.350
KTS 2018-08-06 03:56:18 2458336.6641 16.095
V
0.308


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HO+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png