Ljuskurva: HM Cam

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-03-15 01:05:48 2458557.5457 14.017
V
WRT 2019-02-05 21:26:55 2458520.3937 11.579
R
WRT 2019-02-05 21:24:28 2458520.3920 14.275
V
HGG 2019-01-07 23:38:41 2458491.4852 14.459
V
WRT 2018-11-26 22:06:40 2458449.4213 11.922
R
WRT 2018-11-26 22:04:13 2458449.4196 14.682
V
HGG 2018-11-04 00:46:04 2458426.5320 14.716
V
HGG 2018-10-12 05:20:24 2458403.7225 15.361
V
WRT 2018-09-27 01:15:10 2458388.5522 12.01
R
WRT 2018-09-27 01:12:34 2458388.5504 14.842
V
HGG 2018-08-28 01:51:27 2458358.5774 14.915
V
HGG 2018-08-19 03:17:51 2458349.6374 14.814
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HM+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png