Ljuskurva: HM Cam

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-26 22:06:40 2458449.4213 11.922
R
WRT 2018-11-26 22:04:13 2458449.4196 14.682
V
HGG 2018-11-04 00:46:04 2458426.5320 14.716
V
HGG 2018-10-12 05:20:24 2458403.7225 15.361
V
WRT 2018-09-27 01:15:10 2458388.5522 12.01
R
WRT 2018-09-27 01:12:34 2458388.5504 14.842
V
HGG 2018-08-28 01:51:27 2458358.5774 14.915
V
HGG 2018-08-19 03:17:51 2458349.6374 14.814
V
WRT 2018-04-10 19:52:01 2458219.3278 10.636
R
WRT 2018-04-10 19:50:35 2458219.3268 12.951
V
WRT 2018-04-06 19:37:03 2458215.3174 10.553
R
WRT 2018-04-06 19:35:28 2458215.3163 12.883
V
WRT 2018-03-31 19:32:00 2458209.3139 10.553
R
WRT 2018-03-31 19:30:34 2458209.3129 12.884
V
WRT 2018-03-26 19:35:02 2458204.3160 10.558
R
WRT 2018-03-26 19:33:27 2458204.3149 12.878
V
WRT 2018-03-17 19:11:59 2458195.3000 10.559
R
WRT 2018-03-17 19:10:33 2458195.2990 12.907
V
WRT 2018-01-27 17:42:17 2458146.2377 10.96
R
WRT 2018-01-27 17:35:05 2458146.2327 13.373
V
HGG 2017-12-22 09:20:26 2458109.8892 14.051
V
WRT 2017-12-21 00:52:50 2458108.5367 11.356
R
WRT 2017-12-21 00:50:32 2458108.5351 13.89
V
HGG 2017-12-18 08:26:26 2458105.8517 14.031
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HM+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png