Ljuskurva: HI Cam

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-01-07 23:19:40 2458491.4720 15.651
V
0.090
KTS 2018-12-30 01:26:15 2458482.5599 15.8
V
0.067
WRT 2018-11-26 21:40:36 2458449.4032 13.24
R
0.979
WRT 2018-11-26 21:37:43 2458449.4012 15.224
V
0.979
KTS 2018-11-07 04:04:39 2458429.6699 15.461
V
0.927
HGG 2018-10-22 05:31:20 2458413.7301 15.566
V
0.885
KTS 2018-10-13 05:17:39 2458404.7206 16.077
V
0.861
WRT 2018-09-27 00:50:15 2458388.5349 13.995
R
0.819
WRT 2018-09-27 00:46:39 2458388.5324 16.31
V
0.819
HGG 2018-08-27 05:38:23 2458357.7350 <16.517
V
0.737
HGG 2018-08-19 02:00:57 2458349.5840 16.981
V
0.716
KTS 2018-08-06 04:06:57 2458336.6715 17.575
V
0.682
WRT 2018-04-06 19:47:25 2458215.3246 14.58
R
0.361
WRT 2018-04-06 19:42:40 2458215.3213 17.164
V
0.361
KTS 2018-03-12 21:57:01 2458190.4146 17.238
V
0.296
WRT 2018-02-09 22:15:44 2458159.4276 14.053
R
0.214
WRT 2018-02-09 22:10:59 2458159.4243 16.372
V
0.214
KTS 2018-01-23 01:17:28 2458141.5538 16.318
V
0.167


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=HI+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png