Ljuskurva: GX Cam

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-03-21 19:05:05 2458930.2952 12.153
R
WRT 2020-03-21 19:00:37 2458930.2921 14.264
V
WRT 2020-02-18 20:26:26 2458898.3517 12.168
R
WRT 2020-02-18 20:21:50 2458898.3485 14.322
V
WRT 2020-01-24 18:00:25 2458873.2503 12.216
R
WRT 2020-01-24 17:56:58 2458873.2479 14.406
V
WRT 2020-01-09 00:20:00 2458857.5139 12.361
R
WRT 2020-01-09 00:16:33 2458857.5115 14.57
V
WRT 2019-09-16 01:14:00 2458742.5514 12.026
R
WRT 2019-09-16 01:02:29 2458742.5434 14.083
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GX+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png