Ljuskurva: GU Lac

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-08 07:54:37 2458277.8296 12.903
V
0.102
KTS 2017-11-23 01:53:19 2458080.5787 15.496
V
0.286
WRT 2017-11-02 21:05:45 2458060.3790 12.818
R
0.203
WRT 2017-11-02 21:04:19 2458060.3780 14.589
V
0.203
KTS 2017-10-16 04:19:12 2458042.6800 14.037
V
0.129
WRT 2017-10-04 23:57:50 2458031.4985 12.362
R
0.083
WRT 2017-10-04 23:56:24 2458031.4975 13.807
V
0.083
WRT 2017-08-26 02:04:33 2457991.5865 12.971
R
0.918
WRT 2017-08-26 02:03:07 2457991.5855 14.758
V
0.918


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GU+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png