Ljuskurva: GT Cyg

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-26 20:11:36 2458449.3414 12.543
R
0.194
WRT 2018-11-26 20:08:44 2458449.3394 12.872
V
0.193
KTS 2018-11-06 01:16:19 2458428.5530 12.804
V
0.204
KTS 2018-10-14 01:43:58 2458405.5722 12.928
V
0.477
KTS 2018-10-04 02:28:45 2458395.6033 12.81
V
0.125
KTS 2018-10-03 03:21:44 2458394.6401 12.874
V
0.801
KTS 2018-07-20 09:43:55 2458319.9055 12.909
V
0.673
KTS 2018-06-19 08:47:45 2458288.8665 12.766
V
0.237
KTS 2018-06-05 09:02:00 2458274.8764 12.909
V
0.533


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GT+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png