Ljuskurva: GT Cyg

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-07-20 09:43:55 2458319.9055 12.909
V
0.673
KTS 2018-06-19 08:47:45 2458288.8665 12.766
V
0.237
KTS 2018-06-05 09:02:00 2458274.8764 12.909
V
0.533
KTS 2017-10-16 04:16:36 2458042.6782 13.045
V
0.461
WRT 2017-10-04 22:44:41 2458031.4477 12.552
R
0.685
WRT 2017-10-04 22:43:14 2458031.4467 12.919
V
0.685
WRT 2017-08-26 01:19:03 2457991.5549 12.576
R
0.272
WRT 2017-08-26 01:17:36 2457991.5539 12.906
V
0.271


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GT+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png