Ljuskurva: GR Cyg

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-09-15 19:24:05 2458377.3084 10.336
R
WRT 2018-09-15 19:22:04 2458377.3070 12.73
V
HGG 2018-08-01 07:13:35 2458331.8011 12.503
V
HGG 2018-06-01 05:35:31 2458270.7330 12.26
V
WRT 2018-04-16 01:00:28 2458224.5420 10.251
R
WRT 2018-04-16 00:57:44 2458224.5401 12.466
V
HGG 2018-01-02 23:37:49 2458121.4846 13.758
V
WRT 2017-12-22 16:17:02 2458110.1785 11.446
R
WRT 2017-12-22 16:15:27 2458110.1774 13.578
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GR+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png