Ljuskurva: GR Cyg

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-03-19 07:41:39 2458561.8206 13.604
V
WRT 2018-11-26 19:41:39 2458449.3206 11.017
R
WRT 2018-11-26 19:39:38 2458449.3192 13.526
V
HGG 2018-10-23 04:41:22 2458414.6954 13.19
V
WRT 2018-09-15 19:24:05 2458377.3084 10.336
R
WRT 2018-09-15 19:22:04 2458377.3070 12.73
V
HGG 2018-08-01 07:13:35 2458331.8011 12.503
V
HGG 2018-06-01 05:35:31 2458270.7330 12.26
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GR+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png