Ljuskurva: GQ Tau

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-03-26 19:03:21 2458935.2940 11.642
V
0.906
LNM 2020-03-25 20:18:31 2458934.3462 11.718
V
0.287
KTS 2020-03-24 21:01:43 2458933.3762 11.747
V
0.654
LNM 2020-03-21 19:05:05 2458930.2952 11.637
V
0.642
LNM 2020-03-20 21:14:23 2458929.3850 11.653
V
0.048
LNM 2020-03-18 19:54:46 2458927.3297 11.711
V
0.706
HGG 2020-03-14 21:39:01 2458923.4021 12.507
V
0.142
LNM 2020-03-14 20:46:27 2458923.3656 12.495
V
0.118
LNM 2020-03-14 19:11:16 2458923.2995 11.818
V
0.075
LNM 2020-03-12 18:38:44 2458921.2769 11.669
V
0.755
WRT 2020-03-11 19:40:04 2458920.3195 12.81
V
0.130
WRT 2020-03-11 19:37:55 2458920.3180 12.711
V
0.129
WRT 2020-03-11 19:36:46 2458920.3172 12.645
V
0.128
WRT 2020-03-11 19:35:45 2458920.3165 12.61
V
0.128
WRT 2020-03-11 19:34:36 2458920.3157 12.649
V
0.127
WRT 2020-03-11 19:33:35 2458920.3150 12.622
V
0.127
HGG 2020-03-10 19:40:22 2458919.3197 11.746
V
0.477


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GQ+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png