Ljuskurva: GQ Lyr

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-24 16:31:52 2458447.1888 10.538
R
WRT 2018-11-24 16:29:16 2458447.1870 11.932
V
KTS 2018-11-24 01:39:30 2458446.5691 11.883
V
WRT 2018-10-14 18:10:04 2458406.2570 10.134
R
WRT 2018-10-14 18:05:28 2458406.2538 11.451
V
WRT 2018-09-18 19:47:08 2458380.3244 10.264
R
WRT 2018-09-18 19:39:30 2458380.3191 11.561
V
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 11.377
V
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 11.438
V
KTS 2018-05-09 10:18:54 2458247.9298 11.568
V
KTS 2018-04-26 09:22:45 2458234.8908 11.523
V
KTS 2018-04-04 10:55:29 2458212.9552 11.426
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GQ+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png