Ljuskurva: GQ Lyr

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 11.377
V
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 11.438
V
KTS 2018-05-09 10:18:54 2458247.9298 11.568
V
KTS 2018-04-26 09:22:45 2458234.8908 11.523
V
KTS 2018-04-04 10:55:29 2458212.9552 11.426
V
KTS 2017-11-28 01:36:20 2458085.5669 11.736
V
WRT 2017-11-06 18:10:47 2458064.2575 10.328
R
WRT 2017-11-06 18:08:21 2458064.2558 11.687
V
WRT 2017-10-04 20:08:35 2458031.3393 10.384
R
WRT 2017-10-04 20:07:17 2458031.3384 11.726
V
KTS 2017-09-15 02:35:57 2458011.6083 11.612
V
WRT 2017-09-03 20:05:42 2458000.3373 10.342
R
WRT 2017-09-03 20:04:24 2458000.3364 11.555
V
WRT 2017-08-27 21:17:51 2457993.3874 10.199
R
WRT 2017-08-27 21:16:24 2457993.3864 11.482
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GQ+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png