Ljuskurva: GQ Lyr

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-04-02 09:28:13 2458575.8946 11.846
V
KTS 2019-03-20 03:15:07 2458562.6355 11.835
V
KTS 2019-02-25 05:30:20 2458539.7294 13.152
B
KTS 2019-02-25 05:30:20 2458539.7294 10.579
R
KTS 2019-02-25 05:30:20 2458539.7294 11.679
V
KTS 2019-02-10 05:58:33 2458524.7490 11.662
V
KTS 2019-01-29 06:50:15 2458512.7849 12.099
V
WRT 2018-11-24 16:31:52 2458447.1888 10.538
R
WRT 2018-11-24 16:29:16 2458447.1870 11.932
V
KTS 2018-11-24 01:39:30 2458446.5691 11.883
V
WRT 2018-10-14 18:10:04 2458406.2570 10.134
R
WRT 2018-10-14 18:05:28 2458406.2538 11.451
V
WRT 2018-09-18 19:47:08 2458380.3244 10.264
R
WRT 2018-09-18 19:39:30 2458380.3191 11.561
V
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 11.377
V
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 11.438
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GQ+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png