Ljuskurva: GO Peg

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-12-04 17:27:00 2458457.2271 7.3
Vis
KTS 2018-11-25 19:20:00 2458448.3056 7.4
Vis
KAR 2018-11-25 17:16:00 2458448.2194 7.5
Vis
KAR 2018-11-16 17:32:00 2458439.2306 7.7
Vis
KAR 2018-10-11 18:19:00 2458403.2632 7.4
Vis
KTS 2018-10-10 20:10:00 2458402.3403 7.4
Vis
KTS 2018-09-03 22:00:00 2458365.4167 7.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GO+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png