Ljuskurva: GN Lyr

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-24 01:39:30 2458446.5691 14.872
V
WRT 2018-10-14 18:10:04 2458406.2570 12.967
R
WRT 2018-10-14 18:05:28 2458406.2538 14.539
V
WRT 2018-09-26 18:46:56 2458388.2826 13.265
R
WRT 2018-09-26 18:42:28 2458388.2795 14.858
V
WRT 2018-09-18 19:47:08 2458380.3244 13.164
R
WRT 2018-09-18 19:39:30 2458380.3191 14.756
V
WRT 2018-09-12 19:26:06 2458374.3098 12.976
R
WRT 2018-09-12 19:21:38 2458374.3067 14.476
V
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 14.607
V
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 14.611
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GN+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png