Ljuskurva: GM Lyr

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-03-22 03:15:07 2458930.6355 10.906
R
WRT 2020-03-22 03:13:49 2458930.6346 12.455
V
KTS 2020-03-08 06:22:53 2458916.7659 12.335
V
KTS 2020-02-22 04:58:56 2458901.7076 12.433
V
KTS 2020-02-06 06:07:03 2458885.7549 11.513
R
KTS 2020-02-06 06:07:03 2458885.7549 14.259
B
KTS 2020-02-06 06:07:03 2458885.7549 12.849
V
KTS 2020-01-27 06:47:31 2458875.7830 12.84
V
HGG 2020-01-27 06:44:21 2458875.7808 12.945
V
HGG 2020-01-26 06:49:40 2458874.7845 12.915
V
KTS 2019-12-13 19:27:07 2458831.3105 12.359
V
HGG 2019-12-13 19:18:46 2458831.3047 12.468
V
HGG 2019-11-29 19:11:16 2458817.2995 12.518
V
KTS 2019-11-27 19:53:19 2458815.3287 12.542
V
KTS 2019-09-18 04:46:59 2458744.6993 12.562
V
KTS 2019-09-03 04:09:41 2458729.6734 12.648
V
KTS 2019-08-11 08:09:10 2458706.8397 12.405
V
KTS 2019-08-06 02:46:45 2458701.6158 12.455
V
KTS 2019-07-04 03:57:53 2458668.6652 12.432
V
KTS 2019-07-04 03:57:53 2458668.6652 11.082
R
KTS 2019-07-04 03:57:53 2458668.6652 13.883
B
HGG 2019-06-13 03:22:01 2458647.6403 12.655
V
KTS 2019-06-01 01:32:18 2458635.5641 12.487
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GM+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png