Ljuskurva: GK Per

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-16 04:36:02 2458407.6917 11.939
V
HGG 2018-10-14 02:58:59 2458405.6243 11.801
V
HGG 2018-10-13 04:03:21 2458404.6690 11.877
V
HGG 2018-10-12 04:58:56 2458403.7076 11.593
V
HGG 2018-10-03 03:10:13 2458394.6321 10.738
V
ANH 2018-09-28 20:33:04 2458390.3563 10.6
Vis
KTS 2018-09-28 10:55:20 2458389.9551 10.49
V
HGG 2018-08-30 04:00:28 2458360.6670 11.748
V
KTS 2018-08-30 01:51:53 2458360.5777 11.727
V
HGG 2018-08-29 01:49:17 2458359.5759 11.798
V
HGG 2018-08-28 04:05:39 2458358.6706 11.745
V
ANC 2018-04-08 20:37:00 2458217.3590 13.1
Vis
HGG 2017-12-18 22:44:15 2458106.4474 13.23
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=GK+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png