Ljuskurva: FZ Lac

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-08 07:54:37 2458277.8296 9.764
V
0.197
KTS 2017-11-23 01:53:19 2458080.5787 9.487
V
0.910
KTS 2017-10-16 04:19:12 2458042.6800 9.583
V
0.278


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=FZ+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png