Ljuskurva: FW Cam

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-02-18 19:08:23 2458898.2975 15.742
V
0.808
KTS 2020-02-07 01:10:33 2458886.5490 16.308
V
0.783
KTS 2020-01-27 02:01:14 2458875.5842 16.997
V
0.760
KTS 2020-01-17 03:00:51 2458865.6256 17.391
V
0.739
KTS 2020-01-10 01:00:20 2458858.5419 <16.53
V
0.723
WRT 2020-01-08 23:40:07 2458857.4862 14.078
R
0.721
WRT 2020-01-08 23:34:30 2458857.4823 17.064
V
0.721
KTS 2020-01-01 02:56:24 2458849.6225 18.075
V
0.704
KTS 2019-12-15 00:29:39 2458832.5206 17.968
V
0.668
KTS 2019-11-30 00:07:29 2458817.5052 17.776
V
0.636
HGG 2019-10-27 00:28:56 2458783.5201 <17.18
V
0.563
WRT 2019-09-16 00:49:49 2458742.5346 14.557
R
0.476
WRT 2019-09-16 00:44:21 2458742.5308 17.733
V
0.475
HGG 2019-09-13 02:28:19 2458739.6030 17.679
V
0.469
KTS 2019-08-11 03:04:01 2458706.6278 17.956
V
0.399
KTS 2019-06-30 04:36:20 2458664.6919 17.417
V
0.309
HGG 2019-03-14 00:51:59 2458556.5361 16.02
V
0.078
KTS 2019-03-10 23:23:34 2458553.4747 16.278
V
0.072


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=FW+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png