Ljuskurva: FO And

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 20:11:00 2458126.3410 <14.8
Vis
ANC 2017-02-28 19:15:00 2457813.3021 <14.8
Vis
ANC 2017-02-17 19:16:00 2457802.3028 <14.8
Vis
ANC 2017-02-15 19:30:00 2457800.3125 <14.8
Vis
ANC 2017-01-26 18:35:00 2457780.2743 <14.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=FO+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png