Ljuskurva: ER Lyr

Totalt antal observationer: 38
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-09-18 20:02:15 2458380.3349 9.525
R
0.984
WRT 2018-09-18 20:01:06 2458380.3341 10.64
V
0.984
WRT 2018-09-12 19:38:21 2458374.3183 9.368
R
0.954
WRT 2018-09-12 19:37:11 2458374.3175 10.529
V
0.954
WRT 2018-09-10 20:10:19 2458372.3405 9.403
R
0.943
WRT 2018-09-10 20:09:10 2458372.3397 10.51
V
0.943
WRT 2018-09-02 21:33:41 2458364.3984 9.472
R
0.903
WRT 2018-09-02 21:32:41 2458364.3977 10.58
V
0.903
KTS 2018-08-28 02:31:37 2458358.6053 10.816
V
0.874
KTS 2018-08-17 21:48:14 2458348.4085 11.553
V
0.822
KTS 2018-08-08 04:38:47 2458338.6936 12.012
V
0.773
ANC 2018-08-04 22:47:00 2458335.4493 12.9
Vis
0.757
KTS 2018-08-04 02:09:35 2458334.5900 12.122
V
0.752
ANC 2018-07-24 21:53:00 2458324.4118 12.8
Vis
0.701
ANC 2018-07-08 23:24:00 2458308.4750 <13.6
Vis
0.620
KTS 2018-06-05 08:51:12 2458274.8689 15.108
V
0.450
KTS 2018-04-26 09:27:47 2458234.8943 13.905
V
0.248
WRT 2018-03-27 02:47:45 2458204.6165 10.054
R
0.094
WRT 2018-03-27 02:46:19 2458204.6155 11.508
V
0.094
KTS 2018-03-07 06:30:23 2458184.7711 10.615
V
0.994
KTS 2018-02-23 12:20:44 2458173.0144 10.476
V
0.934
WRT 2018-01-10 04:23:31 2458128.6830 10.574
R
0.710
WRT 2018-01-10 04:22:13 2458128.6821 12.154
V
0.710
ANC 2018-01-07 17:14:00 2458126.2181 12.6
Vis
0.697
WRT 2017-12-24 15:22:10 2458112.1404 11.339
R
0.626
WRT 2017-12-24 15:20:35 2458112.1393 13.228
V
0.626
KTS 2017-12-22 19:12:17 2458110.3002 13.398
V
0.617
KTS 2017-12-14 19:39:56 2458102.3194 14.231
V
0.576
ANC 2017-12-04 18:22:00 2458092.2653 <14.0
Vis
0.525
WRT 2017-12-03 17:00:48 2458091.2089 12.523
R
0.520
WRT 2017-12-03 16:57:12 2458091.2064 14.694
V
0.520
KTS 2017-11-23 19:35:02 2458081.3160 15.144
V
0.470
KTS 2017-11-20 01:35:11 2458077.5661 15.111
V
0.451
KTS 2017-11-01 19:44:15 2458059.3224 14.498
V
0.359
KTS 2017-10-16 04:05:57 2458042.6708 13.42
V
0.274
WRT 2017-10-04 20:16:13 2458031.3446 10.907
R
0.217
WRT 2017-10-04 20:14:38 2458031.3435 12.74
V
0.217
ANC 2017-09-27 19:48:00 2458024.3250 12.9
Vis
0.181


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=ER+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png