Ljuskurva: ER Lyr

Totalt antal observationer: 38
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-05 11:54:57 2458547.9965 12.045
V
0.828
KTS 2019-02-22 12:20:18 2458537.0141 12.496
V
0.772
KTS 2019-02-10 05:51:47 2458524.7443 12.887
V
0.710
KTS 2019-02-10 05:51:47 2458524.7443 11.475
R
0.710
KTS 2019-02-10 05:51:47 2458524.7443 14.426
B
0.710
KTS 2019-01-29 06:48:48 2458512.7839 13.519
V
0.650
ANC 2019-01-02 16:51:00 2458486.2021 <14.2
Vis
0.515
WRT 2018-12-05 17:13:55 2458458.2180 13.213
R
0.373
WRT 2018-12-05 17:11:19 2458458.2162 15.453
V
0.373
WRT 2018-11-24 17:02:06 2458447.2098 12.846
R
0.318
WRT 2018-11-24 16:57:30 2458447.2066 15.123
V
0.318
KTS 2018-11-05 22:21:04 2458428.4313 14.021
V
0.222
ANC 2018-11-03 20:20:00 2458426.3472 <14.0
Vis
0.212
KTS 2018-10-15 21:59:36 2458407.4164 12.429
V
0.116
ANC 2018-10-12 19:32:00 2458404.3139 12.9
Vis
0.100
WRT 2018-09-26 18:52:16 2458388.2863 9.701
R
0.019
WRT 2018-09-26 18:51:07 2458388.2855 10.967
V
0.019
WRT 2018-09-22 18:53:16 2458384.2870 9.576
R
0.999
WRT 2018-09-22 18:52:07 2458384.2862 10.805
V
0.999
WRT 2018-09-18 20:02:15 2458380.3349 9.525
R
0.979
WRT 2018-09-18 20:01:06 2458380.3341 10.64
V
0.979
WRT 2018-09-12 19:38:21 2458374.3183 9.368
R
0.948
WRT 2018-09-12 19:37:11 2458374.3175 10.529
V
0.948
WRT 2018-09-10 20:10:19 2458372.3405 9.403
R
0.938
WRT 2018-09-10 20:09:10 2458372.3397 10.51
V
0.938
WRT 2018-09-02 21:33:41 2458364.3984 9.472
R
0.898
WRT 2018-09-02 21:32:41 2458364.3977 10.58
V
0.898
KTS 2018-08-28 02:31:37 2458358.6053 10.816
V
0.869
KTS 2018-08-17 21:48:14 2458348.4085 11.553
V
0.817
KTS 2018-08-08 04:38:47 2458338.6936 12.012
V
0.768
ANC 2018-08-04 22:47:00 2458335.4493 12.9
Vis
0.752
KTS 2018-08-04 02:09:35 2458334.5900 12.122
V
0.747
ANC 2018-07-24 21:53:00 2458324.4118 12.8
Vis
0.696
ANC 2018-07-08 23:24:00 2458308.4750 <13.6
Vis
0.615
KTS 2018-06-05 08:51:12 2458274.8689 15.108
V
0.445
KTS 2018-04-26 09:27:47 2458234.8943 13.905
V
0.243
WRT 2018-03-27 02:47:45 2458204.6165 10.054
R
0.089
WRT 2018-03-27 02:46:19 2458204.6155 11.508
V
0.089


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=ER+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png