Ljuskurva: EH Gem

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-14 02:14:12 2458405.5932 15.689
V
0.384
KTS 2018-10-03 03:47:13 2458394.6578 15.379
V
0.338
KTS 2018-09-28 11:17:57 2458389.9708 15.29
V
0.318
KTS 2018-08-25 05:24:43 2458355.7255 13.627
V
0.174
KTS 2018-03-07 01:14:52 2458184.5520 16.168
V
0.451
KTS 2018-03-07 01:14:52 2458184.5520 14.079
R
0.451
KTS 2018-03-03 03:45:21 2458180.6565 15.892
V
0.435
KTS 2018-02-08 02:52:30 2458157.6198 15.409
V
0.337
KTS 2018-01-30 03:31:49 2458148.6471 14.986
V
0.299
KTS 2018-01-22 00:08:03 2458140.5056 14.8
V
0.265
KTS 2018-01-13 02:11:19 2458131.5912 14.317
V
0.227
KTS 2018-01-05 01:05:22 2458123.5454 13.815
V
0.194
KTS 2017-12-29 03:58:19 2458116.6655 13.355
V
0.164
KTS 2017-12-24 00:09:30 2458111.5066 11.741
R
0.143
KTS 2017-12-24 00:09:30 2458111.5066 14.676
B
0.143
KTS 2017-12-24 00:09:30 2458111.5066 13.047
V
0.143
KTS 2017-12-18 23:39:24 2458106.4857 12.734
V
0.122
KTS 2017-12-08 23:52:39 2458096.4949 12.191
V
0.079
KTS 2017-11-15 10:55:46 2458072.9554 11.854
V
0.980
WRT 2017-11-07 02:24:08 2458064.6001 10.976
R
0.945
WRT 2017-11-07 02:22:42 2458064.5991 12.03
V
0.945
KTS 2017-11-01 00:55:52 2458058.5388 12.164
V
0.919
KTS 2017-11-01 00:55:52 2458058.5388 11.208
R
0.919
KTS 2017-11-01 00:55:52 2458058.5388 13.59
B
0.919
KTS 2017-10-24 11:26:00 2458050.9764 12.481
V
0.887


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=EH+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png