Ljuskurva: EG And

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:28:00 2459102.3528 7.5
Vis
HGG 2020-08-29 22:15:00 2459091.4271 7.4
Vis
HGG 2020-08-15 22:31:00 2459077.4382 7.5
Vis
HGG 2020-08-14 22:05:00 2459076.4201 7.5
Vis
HGG 2020-07-24 22:54:00 2459055.4542 7.4
Vis
HGG 2020-07-17 23:08:00 2459048.4639 7.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=EG+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png