Ljuskurva: DX Vul

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-15 09:09:47 2458618.8818 13.274
V
0.779
KTS 2019-04-25 09:47:31 2458598.9080 14.427
V
0.712
KTS 2019-03-23 05:14:21 2458565.7183 15.902
V
0.600
KTS 2019-03-04 06:15:33 2458546.7608 15.816
V
0.536
KTS 2019-01-03 19:28:33 2458487.3115 14.58
V
0.335
KTS 2018-12-07 21:25:12 2458460.3925 15.296
B
0.245
KTS 2018-12-07 21:25:12 2458460.3925 13.792
V
0.245
KTS 2018-12-07 21:25:12 2458460.3925 11.853
R
0.245
WRT 2018-11-27 16:42:40 2458450.1963 11.247
R
0.210
WRT 2018-11-27 16:40:22 2458450.1947 13.32
V
0.210
HGG 2018-11-01 23:54:57 2458424.4965 12.275
V
0.124
KTS 2018-10-25 23:02:15 2458417.4599 12.044
V
0.100
HGG 2018-10-12 00:44:03 2458403.5306 11.557
V
0.053
WRT 2018-10-11 17:51:47 2458403.2443 10.063
R
0.052
WRT 2018-10-11 17:50:21 2458403.2433 11.554
V
0.052
KTS 2018-10-04 02:15:04 2458395.5938 11.339
V
0.026
KTS 2018-09-23 02:42:25 2458384.6128 11.264
V
0.989
HGG 2018-08-26 23:03:50 2458357.4610 12.199
V
0.898
KTS 2018-08-24 01:33:44 2458354.5651 12.339
V
0.888
KTS 2018-08-10 02:54:48 2458340.6214 12.915
V
0.841
KTS 2018-08-08 04:41:39 2458338.6956 12.981
V
0.834
HGG 2018-08-06 23:35:13 2458337.4828 12.958
V
0.830
KTS 2018-08-02 04:36:20 2458332.6919 13.169
V
0.814
KTS 2018-06-05 08:59:25 2458274.8746 16.205
V
0.619


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DX+Vul&lastdays=365&showband=@BVRI&.png