Ljuskurva: DX Dra

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-26 18:44:47 2458449.2811 9.708
R
WRT 2018-11-26 18:43:20 2458449.2801 12.486
V
HGG 2018-11-05 02:55:06 2458427.6216 13.804
V
HGG 2018-08-10 05:38:06 2458340.7348 15.931
V
HGG 2018-05-12 03:06:46 2458250.6297 16.798
V
WRT 2018-03-28 02:16:56 2458205.5951 12.108
R
WRT 2018-03-28 02:14:21 2458205.5933 15.567
V
WRT 2018-02-05 01:34:45 2458154.5658 10.957
R
WRT 2018-02-05 01:32:18 2458154.5641 14.092
V
HGG 2018-01-08 01:26:06 2458126.5598 13.314
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DX+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png