Ljuskurva: DX And

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 20:03:00 2458126.3354 <14.9
Vis
ANC 2017-12-22 21:01:00 2458110.3757 <14.5
Vis
ANC 2017-01-26 19:30:00 2457780.3125 <14.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DX+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png