Ljuskurva: DS Dra

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-04 23:58:59 2458396.4993 14.989
V
WRT 2018-09-30 18:40:45 2458392.2783 15.104
R
WRT 2018-09-30 18:35:25 2458392.2746 14.977
V
KTS 2018-08-27 00:40:10 2458357.5279 14.976
V
HGG 2018-08-10 03:21:53 2458340.6402 14.893
V
KTS 2018-08-07 02:34:22 2458337.6072 14.99
V
KTS 2018-07-18 09:06:54 2458317.8798 14.926
V
KTS 2018-06-08 07:37:29 2458277.8177 14.985
V
KTS 2018-05-03 09:14:15 2458241.8849 14.885
V
WRT 2018-04-12 20:57:50 2458221.3735 15.099
R
WRT 2018-04-12 20:52:48 2458221.3700 14.947
V
WRT 2018-03-27 20:47:45 2458205.3665 15.4
R
WRT 2018-03-27 20:46:19 2458205.3655 14.917
V
WRT 2018-02-05 01:06:48 2458154.5464 14.982
R
WRT 2018-02-05 01:05:22 2458154.5454 14.894
V
WRT 2018-01-10 03:17:34 2458128.6372 15.192
R
WRT 2018-01-10 03:07:37 2458128.6303 15.019
V
WRT 2017-12-22 15:50:15 2458110.1599 15.113
R
WRT 2017-12-22 15:46:48 2458110.1575 14.902
V
KTS 2017-12-14 19:25:40 2458102.3095 15.015
V
WRT 2017-12-03 17:19:49 2458091.2221 14.978
R
WRT 2017-12-03 17:15:21 2458091.2190 14.886
V
KTS 2017-11-30 20:42:08 2458088.3626 15.067
V
WRT 2017-11-06 17:28:01 2458064.2278 15.19
R
WRT 2017-11-06 17:22:24 2458064.2239 14.965
V
KTS 2017-10-29 20:00:14 2458056.3335 15.043
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DS+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png