Ljuskurva: DS Dra

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-15 09:01:43 2458618.8762 14.776
V
KTS 2019-04-17 09:32:41 2458590.8977 14.832
V
HGG 2019-04-02 05:32:38 2458575.7310 15.003
V
KTS 2019-03-18 10:11:34 2458560.9247 14.879
V
KTS 2019-03-17 02:18:48 2458559.5964 14.91
V
KTS 2019-02-22 12:04:27 2458537.0031 14.91
V
KTS 2019-02-12 04:06:23 2458526.6711 14.952
V
KTS 2019-01-31 04:56:29 2458514.7059 14.761
B
KTS 2019-01-31 04:56:29 2458514.7059 14.984
V
KTS 2019-01-31 04:56:29 2458514.7059 15.115
R
HGG 2019-01-14 06:05:45 2458497.7540 14.661
V
WRT 2018-12-05 17:34:56 2458458.2326 15.169
R
WRT 2018-12-05 17:29:28 2458458.2288 14.975
V
WRT 2018-11-26 17:25:26 2458449.2260 15.123
R
WRT 2018-11-26 17:19:58 2458449.2222 14.97
V
HGG 2018-11-12 02:36:40 2458434.6088 14.904
V
KTS 2018-10-17 22:47:51 2458409.4499 14.942
V
KTS 2018-10-04 23:58:59 2458396.4993 14.989
V
WRT 2018-09-30 18:40:45 2458392.2783 15.104
R
WRT 2018-09-30 18:35:25 2458392.2746 14.977
V
KTS 2018-08-27 00:40:10 2458357.5279 14.976
V
HGG 2018-08-10 03:21:53 2458340.6402 14.893
V
KTS 2018-08-07 02:34:22 2458337.6072 14.99
V
KTS 2018-07-18 09:06:54 2458317.8798 14.926
V
KTS 2018-06-08 07:37:29 2458277.8177 14.985
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DS+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png