Ljuskurva: DR Tau

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-17 04:35:02 2458408.6910 12.171
V
KTS 2018-10-17 04:35:02 2458408.6910 11.297
R
KTS 2018-10-17 04:35:02 2458408.6910 12.831
B
KTS 2018-08-29 04:39:47 2458359.6943 12.755
V
KTS 2018-08-29 04:39:47 2458359.6943 11.813
R
KTS 2018-08-29 04:39:47 2458359.6943 13.736
B
KTS 2018-01-24 02:15:04 2458142.5938 11.674
R
KTS 2018-01-24 02:15:04 2458142.5938 12.534
V
KTS 2018-01-20 01:44:32 2458138.5726 13.47
V
KTS 2018-01-20 01:44:32 2458138.5726 12.474
R
KTS 2018-01-13 00:50:32 2458131.5351 12.419
V
KTS 2018-01-13 00:50:32 2458131.5351 11.611
R
KTS 2018-01-13 00:50:32 2458131.5351 13.414
B
KTS 2018-01-04 03:16:24 2458122.6364 12.143
V
KTS 2018-01-04 03:16:24 2458122.6364 11.409
R
KTS 2017-12-29 03:53:08 2458116.6619 12.889
V
KTS 2017-12-29 03:53:08 2458116.6619 11.957
R
KTS 2017-12-29 03:53:08 2458116.6619 13.905
B
KTS 2017-12-27 23:53:22 2458115.4954 13.533
B
KTS 2017-12-27 23:53:22 2458115.4954 11.608
R
KTS 2017-12-27 23:53:22 2458115.4954 12.55
V
KTS 2017-12-26 02:16:56 2458113.5951 11.999
V
KTS 2017-12-26 02:16:56 2458113.5951 12.935
B
KTS 2017-12-21 23:11:45 2458109.4665 11.731
V
KTS 2017-12-21 23:11:45 2458109.4665 10.956
R
KTS 2017-12-21 23:11:45 2458109.4665 12.521
B


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DR+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png