Ljuskurva: DQ Lyr

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-24 01:39:30 2458446.5691 14.801
V
0.259
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 14.996
V
0.558
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 15.123
V
0.652
KTS 2018-05-09 10:18:54 2458247.9298 14.868
V
0.394
KTS 2018-04-26 09:22:45 2458234.8908 14.53
V
0.908
KTS 2018-04-04 10:55:29 2458212.9552 14.653
V
0.125


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DQ+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png