Ljuskurva: DN Lyn

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-16 22:59:48 2458559.4582 14.0
V
0.263
KTS 2019-02-21 00:59:36 2458535.5414 13.187
V
0.190
KTS 2019-02-05 03:27:56 2458519.6444 12.565
V
0.140
KTS 2019-02-05 03:27:56 2458519.6444 10.757
R
0.140
KTS 2019-02-05 03:27:56 2458519.6444 14.072
B
0.140
WRT 2019-01-20 20:31:29 2458504.3552 10.167
R
0.093
WRT 2019-01-20 20:30:02 2458504.3542 12.215
V
0.093
KTS 2019-01-16 03:37:09 2458499.6508 12.159
V
0.079
KTS 2019-01-04 03:56:35 2458487.6643 12.079
V
0.042
WRT 2018-11-27 01:10:59 2458449.5493 9.72
R
0.924
WRT 2018-11-27 01:09:33 2458449.5483 11.486
V
0.924
KTS 2018-11-06 07:45:50 2458428.8235 12.092
V
0.860
KTS 2018-10-17 04:21:30 2458408.6816 13.214
V
0.798
WRT 2018-10-06 03:15:50 2458397.6360 10.924
R
0.763
WRT 2018-10-06 03:13:40 2458397.6345 13.452
V
0.763
HGG 2018-10-03 03:51:59 2458394.6611 13.473
V
0.754
WRT 2018-09-25 02:00:05 2458386.5834 11.022
R
0.729
WRT 2018-09-25 01:58:04 2458386.5820 13.472
V
0.729
WRT 2018-09-13 02:01:14 2458374.5842 11.084
R
0.692
WRT 2018-09-13 01:59:05 2458374.5827 13.565
V
0.692
KTS 2018-08-28 04:45:50 2458358.6985 13.964
V
0.643
KTS 2018-08-17 05:33:04 2458347.7313 14.421
V
0.609
KTS 2018-05-15 03:29:48 2458253.6457 14.239
V
0.318
WRT 2018-03-27 20:29:19 2458205.3537 10.666
R
0.169
WRT 2018-03-27 20:26:52 2458205.3520 12.867
V
0.169


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DN+Lyn&lastdays=365&showband=@BVRI&.png