Ljuskurva: DM Cyg

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-01-15 19:47:08 2458864.3244 11.236
V
0.153
KTS 2020-01-03 20:33:12 2458852.3564 11.797
V
0.648
KTS 2019-12-24 20:54:14 2458842.3710 11.982
V
0.866
KTS 2019-12-01 21:43:11 2458819.4050 11.058
R
0.167
KTS 2019-12-01 21:43:11 2458819.4050 11.325
V
0.167
KTS 2019-12-01 21:43:11 2458819.4050 11.719
B
0.167
KTS 2019-10-03 02:49:55 2458759.6180 11.95
V
0.772
WRT 2019-09-15 22:02:38 2458742.4185 11.613
R
0.807
WRT 2019-09-15 21:58:27 2458742.4156 11.953
V
0.800
KTS 2019-08-08 02:02:06 2458703.5848 11.606
V
0.316
KTS 2019-06-12 07:25:06 2458646.8091 11.186
V
0.093
KTS 2019-05-15 09:16:07 2458618.8862 11.816
V
0.588
KTS 2019-04-25 09:53:08 2458598.9119 10.956
V
0.015
HGG 2019-03-20 08:08:52 2458562.8395 11.158
V
0.101


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DM+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png