Ljuskurva: DM Cyg

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-08-02 07:05:31 2458332.7955 11.391
V
0.432
KTS 2018-06-12 07:23:05 2458281.8077 11.942
V
0.992
KTS 2018-05-09 10:32:26 2458247.9392 11.216
V
0.326
WRT 2018-04-16 01:12:43 2458224.5505 11.222
R
0.620
WRT 2018-04-16 01:11:25 2458224.5496 11.584
V
0.618
KTS 2018-03-29 11:25:09 2458206.9758 11.796
V
0.761
KTS 2017-11-28 01:44:23 2458085.5725 11.612
V
0.609
HGG 2017-09-13 04:53:45 2458009.7040 11.841
V
0.910


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DM+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png