Ljuskurva: DM Cyg

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-15 09:16:07 2458618.8862 11.816
V
0.827
KTS 2019-04-25 09:53:08 2458598.9119 10.956
V
0.254
HGG 2019-03-20 08:08:52 2458562.8395 11.158
V
0.338
WRT 2019-01-09 16:44:41 2458493.1977 11.17
R
0.469
WRT 2019-01-09 16:42:14 2458493.1960 11.403
V
0.465
KTS 2019-01-01 20:07:00 2458485.3382 11.747
V
0.750
WRT 2018-11-26 19:06:40 2458449.2963 11.458
R
0.907
WRT 2018-11-26 19:04:13 2458449.2946 11.801
V
0.903
KTS 2018-11-06 21:57:01 2458429.4146 11.494
V
0.554
KTS 2018-10-24 00:07:55 2458415.5055 11.166
V
0.426
KTS 2018-10-12 00:34:50 2458403.5242 11.772
V
0.890
WRT 2018-10-07 18:19:35 2458399.2636 11.362
R
0.742
WRT 2018-10-07 18:15:33 2458399.2608 11.728
V
0.735
WRT 2018-09-15 19:33:35 2458377.3150 11.175
R
0.466
WRT 2018-09-15 19:29:34 2458377.3122 11.436
V
0.459
KTS 2018-08-28 04:51:44 2458358.7026 11.751
V
0.136
HGG 2018-08-02 07:05:31 2458332.7955 11.391
V
0.432
KTS 2018-06-12 07:23:05 2458281.8077 11.942
V
0.992


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DM+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png