Ljuskurva: DL Lyr

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 16.073
V
0.107
KTS 2018-04-26 09:22:45 2458234.8908 15.925
V
0.009
KTS 2018-04-04 10:55:29 2458212.9552 16.164
V
0.956
KTS 2017-11-28 01:36:20 2458085.5669 13.771
V
0.646


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=DL+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png