Ljuskurva: CY Lyr

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 17:07:00 2458126.2132 13.7
Vis
ANC 2017-12-04 18:18:00 2458092.2625 <13.9
Vis
ANC 2017-11-06 18:26:00 2458064.2681 <14.3
Vis
ANC 2017-09-27 19:56:00 2458024.3306 <14.7
Vis
ANC 2017-09-24 20:01:00 2458021.3340 <14.7
Vis
ANC 2017-09-16 20:09:00 2458013.3396 <14.7
Vis
ANC 2017-08-19 22:27:00 2457985.4354 13.6
Vis
ANC 2017-08-10 22:39:00 2457976.4437 <13.9
Vis
ANC 2017-08-05 22:06:00 2457971.4208 13.6
Vis
ANC 2017-07-28 23:27:00 2457963.4771 <14.7
Vis
ANC 2017-07-18 22:37:00 2457953.4424 <13.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CY+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png