Ljuskurva: CY Lyr

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-11-03 20:11:00 2458426.3410 <13.9
Vis
ANC 2018-10-12 19:28:00 2458404.3111 <14.7
Vis
ANC 2018-09-28 19:44:00 2458390.3222 <13.9
Vis
ANC 2018-09-15 20:14:00 2458377.3431 13.6
Vis
ANC 2018-08-16 21:01:00 2458347.3757 <13.9
Vis
ANC 2018-08-09 22:09:00 2458340.4229 <14.7
Vis
ANC 2018-08-07 21:32:00 2458338.3972 <14.7
Vis
ANC 2018-08-04 22:42:00 2458335.4458 13.7
Vis
ANC 2018-07-31 22:19:00 2458331.4299 <13.9
Vis
ANC 2018-07-24 21:46:00 2458324.4069 <13.9
Vis
ANC 2018-07-21 23:17:00 2458321.4701 13.5
Vis
ANC 2018-07-08 23:17:00 2458308.4701 <13.9
Vis
ANC 2018-01-07 17:07:00 2458126.2132 13.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CY+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png