Ljuskurva: CV Vir

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-04-28 22:38:47 2458602.4436 16.119
V
0.595
KTS 2019-04-25 09:19:43 2458598.8887 15.882
V
0.571
KTS 2019-03-14 01:04:47 2458556.5450 14.113
V
0.287
KTS 2019-02-22 11:57:41 2458536.9984 13.081
V
0.156
KTS 2019-02-08 11:06:17 2458522.9627 12.598
V
0.061
KTS 2019-02-03 03:25:37 2458517.6428 12.448
V
0.026
KTS 2019-01-24 04:47:16 2458507.6995 12.453
V
0.959
KTS 2019-01-13 03:06:11 2458496.6293 12.827
V
0.885
KTS 2018-12-31 06:22:27 2458483.7656 13.346
V
0.799
KTS 2018-12-31 06:22:27 2458483.7656 12.46
R
0.799
KTS 2018-12-31 06:22:27 2458483.7656 14.717
B
0.799
KTS 2018-12-19 05:11:54 2458471.7166 13.732
V
0.718


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CV+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png