Ljuskurva: CV Vir

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-08-01 20:55:06 2457967.3716  14.34
V
HGG 2017-07-29 21:29:05 2457964.3952  14.104
V
HGG 2017-07-26 21:00:34 2457961.3754  13.958
V
HGG 2017-07-22 21:40:53 2457957.4034  13.842
V
KTS 2017-07-21 20:59:16 2457956.3745  13.757
V
HGG 2017-07-19 21:07:11 2457954.3800  13.635
V
HGG 2017-07-11 21:10:22 2457946.3822  13.297
V
HGG 2017-07-07 21:24:02 2457942.3917  13.17
V
HGG 2017-07-06 21:16:42 2457941.3866  13.164
V
KTS 2017-07-05 21:29:31 2457940.3955  12.202
R
KTS 2017-07-05 21:29:31 2457940.3955  13.272
V
HGG 2017-06-27 22:35:54 2457932.4416  12.917
V
HGG 2017-06-26 21:28:30 2457931.3948  12.879
V
HGG 2017-06-21 23:05:08 2457926.4619  12.621
V
KTS 2017-06-13 03:55:09 2457917.6633  12.832
V
KTS 2017-05-11 07:32:35 2457884.8143  13.958
V
HGG 2017-05-01 05:16:22 2457874.7197  14.43
V
HGG 2017-04-18 21:55:17 2457862.4134  15.126
V
HGG 2017-04-17 07:03:30 2457860.7941  15.138
V
HGG 2017-04-16 09:15:15 2457859.8856  15.195
V
KTS 2017-03-29 02:47:36 2457841.6164  15.89
V
KTS 2017-03-22 11:09:10 2457834.9647  15.835
V
KTS 2017-03-01 11:48:37 2457813.9921  14.493
V
KTS 2017-02-17 11:47:45 2457801.9915  13.723
V
KTS 2017-02-09 11:35:48 2457793.9832  13.31
V
KTS 2017-02-01 12:03:27 2457786.0024  12.973
V
KTS 2017-01-23 12:05:45 2457777.0040  12.644
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CV+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png