Ljuskurva: CV Vir

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-18 21:55:17 2457862.4134  15.126
V
HGG 2017-04-16 09:15:15 2457859.8856  15.195
V
KTS 2017-03-29 02:47:36 2457841.6164  15.89
V
KTS 2017-03-22 11:09:10 2457834.9647  15.835
V
KTS 2017-03-01 11:48:37 2457813.9921  14.493
V
KTS 2017-02-17 11:47:45 2457801.9915  13.723
V
KTS 2017-02-09 11:35:48 2457793.9832  13.31
V
KTS 2017-02-01 12:03:27 2457786.0024  12.973
V
KTS 2017-01-23 12:05:45 2457777.0040  12.644
V
KTS 2016-07-06 03:55:26 2457575.6635  15.305
V
KTS 2016-06-07 04:26:06 2457546.6848  <16.4
V
KTS 2016-05-11 03:56:00 2457519.6639  15.224
V
KTS 2016-04-30 03:19:09 2457508.6383  14.056
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CV+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png