Ljuskurva: CV Vir

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-05-15 03:39:53 2458253.6527 13.709
V
0.913
KTS 2018-04-22 08:03:33 2458230.8358 12.882
V
0.757
KTS 2018-04-04 10:32:00 2458212.9389 13.065
V
0.635
KTS 2018-03-14 10:37:55 2458191.9430 13.945
V
0.492
KTS 2018-01-25 04:11:16 2458143.6745 16.537
V
0.162
KTS 2018-01-20 02:37:40 2458138.6095 16.236
V
0.127
KTS 2018-01-11 03:09:21 2458129.6315 15.657
V
0.066
WRT 2018-01-10 02:56:32 2458128.6226 14.008
R
0.059
WRT 2018-01-10 02:52:48 2458128.6200 15.556
V
0.059
HGG 2018-01-02 12:37:43 2458121.0262 14.996
V
0.007
KTS 2017-12-27 03:26:47 2458114.6436 14.448
V
0.964
KTS 2017-12-22 05:24:25 2458109.7253 14.092
V
0.930
KTS 2017-12-14 04:18:54 2458101.6798 13.621
V
0.875
KTS 2017-12-02 04:21:04 2458089.6813 13.066
V
0.793
KTS 2017-12-02 04:21:04 2458089.6813 12.091
R
0.793
KTS 2017-12-02 04:21:04 2458089.6813 14.724
B
0.793
KTS 2017-11-08 06:00:17 2458065.7502 12.566
V
0.630
KTS 2017-11-06 06:20:44 2458063.7644 12.504
V
0.616


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CV+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png