Ljuskurva: CS Del

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-15 09:07:11 2458618.8800 12.787
V
0.653
KTS 2019-04-25 09:45:04 2458598.9063 12.579
V
0.798
KTS 2018-06-12 07:16:10 2458281.8029 12.554
V
0.796


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CS+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png