Ljuskurva: CM Cas

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-27 18:17:25 2458450.2621 11.615
R
0.274
WRT 2018-11-27 18:15:15 2458450.2606 14.672
V
0.274
KTS 2018-11-14 08:02:41 2458436.8352 13.922
V
0.220
KTS 2018-10-26 01:25:32 2458417.5594 13.118
V
0.143
HGG 2018-10-10 22:01:03 2458402.4174 12.635
V
0.082
KTS 2018-10-04 05:23:25 2458395.7246 12.615
V
0.055
KTS 2018-10-04 05:23:25 2458395.7246 10.722
R
0.055
KTS 2018-10-04 05:23:25 2458395.7246 14.625
B
0.055
KTS 2018-09-28 10:47:08 2458389.9494 12.611
V
0.032
WRT 2018-09-27 01:53:19 2458388.5787 10.501
R
0.026
WRT 2018-09-27 01:51:53 2458388.5777 12.66
V
0.026
KTS 2018-08-26 00:00:25 2458356.5003 14.662
V
0.898
KTS 2018-08-10 01:33:35 2458340.5650 15.126
V
0.834
HGG 2018-08-09 02:35:57 2458339.6083 15.138
V
0.830
KTS 2018-07-18 09:40:01 2458317.9028 16.229
V
0.743
KTS 2018-03-06 21:05:36 2458184.3789 13.033
V
0.206
KTS 2018-02-23 01:58:30 2458172.5823 12.333
V
0.159
WRT 2018-02-04 17:28:45 2458154.2283 9.729
R
0.085
WRT 2018-02-04 17:27:27 2458154.2274 11.769
V
0.085
WRT 2018-01-27 17:18:48 2458146.2214 9.695
R
0.053
WRT 2018-01-27 17:17:22 2458146.2204 11.702
V
0.053
HGG 2018-01-18 20:17:39 2458137.3456 11.691
V
0.017
KTS 2018-01-14 22:26:49 2458133.4353 11.791
V
0.002
WRT 2018-01-06 21:05:02 2458125.3785 10.042
R
0.969
WRT 2018-01-06 21:03:35 2458125.3775 12.032
V
0.969
KTS 2018-01-05 00:42:11 2458123.5293 12.204
V
0.962
KTS 2018-01-05 00:42:11 2458123.5293 10.35
R
0.962
KTS 2017-12-27 20:59:34 2458115.3747 12.777
V
0.929
WRT 2017-12-20 23:18:14 2458108.4710 10.794
R
0.901
WRT 2017-12-20 23:16:04 2458108.4695 13.273
V
0.901
KTS 2017-12-15 00:17:08 2458102.5119 13.573
V
0.878


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CM+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png