Ljuskurva: CI Cyg

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-08-12 22:34:00 2458708.4403 11.2
Vis
0.728
ANC 2019-07-31 22:23:00 2458696.4326 11.2
Vis
0.714
ANC 2019-07-30 22:31:00 2458695.4382 10.9
Vis
0.713
ANC 2019-07-18 23:33:00 2458683.4812 11.2
Vis
0.699
ANC 2019-07-05 22:23:00 2458670.4326 10.9
Vis
0.684
ANC 2019-01-02 17:07:00 2458486.2132 11.0
Vis
0.469
ANC 2018-11-03 20:35:00 2458426.3576 10.9
Vis
0.399
ANC 2018-10-12 19:47:00 2458404.3243 11.1
Vis
0.373
ANC 2018-09-15 20:08:00 2458377.3389 11.1
Vis
0.341


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CI+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png