Ljuskurva: CH Cyg

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:12:00 2459102.3417 7.5
Vis
ANH 2020-09-01 20:27:01 2459094.3521 7.2
Vis
HGG 2020-08-29 21:41:00 2459091.4035 7.7
Vis
ANH 2020-08-25 20:11:02 2459087.3410 7.3
Vis
HGG 2020-08-15 22:29:00 2459077.4368 7.6
Vis
ANH 2020-08-14 22:35:02 2459076.4410 7.3
Vis
HGG 2020-08-14 21:58:00 2459076.4153 7.8
Vis
ANH 2020-08-06 22:02:03 2459068.4181 7.6
Vis
HGG 2020-07-24 22:43:00 2459055.4465 7.4
Vis
HGG 2020-07-17 22:56:00 2459048.4556 7.2
Vis
ANH 2020-07-11 23:00:57 2459042.4590 7.2
Vis
ANH 2020-05-11 21:30:57 2458981.3965 7.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=CH+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png