Ljuskurva: BZ Vul

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-02-22 12:17:42 2458537.0123 14.851
V
0.294
KTS 2019-02-10 06:13:14 2458524.7592 14.708
V
0.259
KTS 2019-01-29 06:47:13 2458512.7828 14.621
V
0.225
WRT 2018-11-27 16:13:35 2458450.1761 10.926
R
0.049
WRT 2018-11-27 16:12:17 2458450.1752 13.004
V
0.049
WRT 2018-11-24 16:19:12 2458447.1800 10.87
R
0.040
WRT 2018-11-24 16:17:54 2458447.1791 12.936
V
0.040
HGG 2018-11-04 21:17:42 2458427.3873 12.84
V
0.984
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 12.808
V
0.981
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 11.124
R
0.981
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 14.007
B
0.981
HGG 2018-10-23 22:50:09 2458415.4515 13.195
V
0.950
KTS 2018-10-15 20:24:43 2458407.3505 13.883
V
0.928
HGG 2018-10-12 22:10:59 2458404.4243 14.138
V
0.919
WRT 2018-09-28 18:58:53 2458390.2909 12.383
R
0.879
WRT 2018-09-28 18:54:34 2458390.2879 15.06
V
0.879
WRT 2018-09-18 19:32:52 2458380.3145 12.72
R
0.851
WRT 2018-09-18 19:28:33 2458380.3115 15.456
V
0.851
WRT 2018-09-02 21:56:44 2458364.4144 12.985
R
0.806
WRT 2018-09-02 21:52:16 2458364.4113 15.747
V
0.806
HGG 2018-08-27 00:38:00 2458357.5264 15.861
V
0.787
KTS 2018-08-27 00:08:38 2458357.5060 15.895
V
0.787
KTS 2018-08-08 04:33:44 2458338.6901 15.751
V
0.734
HGG 2018-08-06 22:32:09 2458337.4390 15.912
V
0.730
KTS 2018-08-06 00:34:33 2458336.5240 15.79
V
0.727
KTS 2018-05-27 08:36:57 2458265.8590 15.963
V
0.528
KTS 2018-03-29 11:09:10 2458206.9647 15.333
V
0.361


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BZ+Vul&lastdays=365&showband=@BVRI&.png