Ljuskurva: BZ Vul

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-11-04 21:17:42 2458427.3873 12.84
V
0.984
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 12.808
V
0.981
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 11.124
R
0.981
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 14.007
B
0.981
HGG 2018-10-23 22:50:09 2458415.4515 13.195
V
0.950
KTS 2018-10-15 20:24:43 2458407.3505 13.883
V
0.928
HGG 2018-10-12 22:10:59 2458404.4243 14.138
V
0.919
WRT 2018-09-28 18:58:53 2458390.2909 12.383
R
0.879
WRT 2018-09-28 18:54:34 2458390.2879 15.06
V
0.879
WRT 2018-09-18 19:32:52 2458380.3145 12.72
R
0.851
WRT 2018-09-18 19:28:33 2458380.3115 15.456
V
0.851
WRT 2018-09-02 21:56:44 2458364.4144 12.985
R
0.806
WRT 2018-09-02 21:52:16 2458364.4113 15.747
V
0.806
HGG 2018-08-27 00:38:00 2458357.5264 15.861
V
0.787
KTS 2018-08-27 00:08:38 2458357.5060 15.895
V
0.787
KTS 2018-08-08 04:33:44 2458338.6901 15.751
V
0.734
HGG 2018-08-06 22:32:09 2458337.4390 15.912
V
0.730
KTS 2018-08-06 00:34:33 2458336.5240 15.79
V
0.727
KTS 2018-05-27 08:36:57 2458265.8590 15.963
V
0.528
KTS 2018-03-29 11:09:10 2458206.9647 15.333
V
0.361
KTS 2018-03-07 04:39:21 2458184.6940 14.894
V
0.298
KTS 2018-02-23 12:18:08 2458173.0126 14.581
V
0.265
KTS 2017-12-10 19:17:36 2458098.3039 11.15
R
0.054
KTS 2017-12-10 19:17:36 2458098.3039 13.905
B
0.054
KTS 2017-12-10 19:17:36 2458098.3039 12.683
V
0.054
KTS 2017-11-28 01:38:55 2458085.5687 12.694
V
0.018


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BZ+Vul&lastdays=365&showband=@BVRI&.png