Ljuskurva: BX Peg

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 22:17:45 2459101.4290 11.397
V
0.014
LNM 2020-09-06 20:10:10 2459099.3404 11.209
V
0.566
LNM 2020-08-29 21:41:45 2459091.4040 10.897
V
0.264


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BX+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png