Ljuskurva: BX Cam

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-22 04:27:33 2458930.6858 13.283
V
WRT 2020-03-21 19:10:59 2458930.2993 9.782
R
WRT 2020-03-21 19:09:33 2458930.2983 13.152
V
WRT 2020-02-18 21:26:55 2458898.3937 9.453
R
WRT 2020-02-18 21:24:54 2458898.3923 12.811
V
HGG 2020-01-09 22:41:13 2458858.4453 12.695
V
WRT 2020-01-09 00:40:10 2458857.5279 9.162
R
WRT 2020-01-09 00:38:35 2458857.5268 12.463
V
HGG 2019-12-30 04:26:15 2458847.6849 12.634
V
HGG 2019-12-01 04:48:08 2458818.7001 12.51
V
HGG 2019-10-27 00:34:33 2458783.5240 13.065
V
WRT 2019-09-16 01:54:02 2458742.5792 11.147
R
WRT 2019-09-16 01:47:51 2458742.5749 14.893
V
HGG 2019-09-06 02:33:56 2458732.6069 15.621
V
HGG 2019-08-29 03:45:30 2458724.6566 15.605
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BX+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png