Ljuskurva: BP Gem

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-05 03:10:13 2458427.6321 14.791
V
0.713
KTS 2018-10-17 04:07:14 2458408.6717 13.715
V
0.636
KTS 2018-10-03 03:44:29 2458394.6559 12.779
V
0.579
ANC 2018-04-19 21:12:00 2458228.3833 <14.3
Vis
0.904
KTS 2018-01-23 01:07:49 2458141.5471 12.175
V
0.552
KTS 2018-01-15 02:14:21 2458133.5933 11.635
V
0.520
KTS 2018-01-10 01:13:09 2458128.5508 11.346
V
0.499
KTS 2017-12-29 03:57:01 2458116.6646 10.801
V
0.451
KTS 2017-12-23 23:34:13 2458111.4821 10.664
V
0.430
KTS 2017-12-23 23:34:13 2458111.4821 9.603
R
0.430
KTS 2017-12-23 23:34:13 2458111.4821 12.046
B
0.430
KTS 2017-12-20 01:46:42 2458107.5741 10.572
V
0.414
KTS 2017-12-09 05:25:26 2458096.7260 10.396
V
0.370
KTS 2017-11-23 01:00:20 2458080.5419 10.896
V
0.304


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BP+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png