Ljuskurva: BP Gem

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-14 22:25:23 2458557.4343 14.605
V
0.239
KTS 2019-02-12 03:08:29 2458526.6309 16.045
V
0.114
KTS 2019-02-12 03:08:29 2458526.6309 13.699
R
0.114
KTS 2019-02-12 03:08:29 2458526.6309 17.584
B
0.114
KTS 2019-01-26 23:50:03 2458510.4931 16.604
V
0.049
KTS 2019-01-11 00:28:04 2458494.5195 16.809
V
0.984
KTS 2018-12-10 08:57:50 2458462.8735 15.981
V
0.855
KTS 2018-11-05 03:10:13 2458427.6321 14.791
V
0.713
KTS 2018-10-17 04:07:14 2458408.6717 13.715
V
0.636
KTS 2018-10-03 03:44:29 2458394.6559 12.779
V
0.579
ANC 2018-04-19 21:12:00 2458228.3833 <14.3
Vis
0.904


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BP+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png