Ljuskurva: BNV02

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-15 05:32:03 2458557.7306 14.756
V
KTS 2019-02-19 06:00:25 2458533.7503 14.39
V
KTS 2018-11-04 22:04:56 2458427.4201 <17.094
V
KTS 2018-10-03 00:00:17 2458394.5002 <17.6
V
KTS 2018-08-10 01:43:49 2458340.5721 <17.986
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BNV02&lastdays=365&showband=@BVRI&.png