Ljuskurva: BK Lyr

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-20 03:15:07 2458562.6355 13.283
V
0.208
KTS 2019-02-25 05:30:20 2458539.7294 13.518
B
0.118
KTS 2019-02-25 05:30:20 2458539.7294 12.099
V
0.118
KTS 2019-02-25 05:30:20 2458539.7294 10.845
R
0.118
KTS 2019-02-10 05:58:33 2458524.7490 11.491
V
0.058
KTS 2019-01-29 06:50:15 2458512.7849 11.287
V
0.011
WRT 2018-11-24 16:31:52 2458447.1888 12.777
R
0.752
WRT 2018-11-24 16:29:16 2458447.1870 15.244
V
0.752
KTS 2018-11-24 01:39:30 2458446.5691 15.329
V
0.749
KTS 2018-11-07 20:36:40 2458430.3588 15.942
V
0.685
WRT 2018-10-14 18:10:04 2458406.2570 13.955
R
0.590
WRT 2018-10-14 18:05:28 2458406.2538 16.599
V
0.590
KTS 2018-10-13 21:12:14 2458405.3835 16.797
V
0.586
WRT 2018-09-26 18:46:56 2458388.2826 14.041
R
0.519
WRT 2018-09-26 18:42:28 2458388.2795 16.49
V
0.519
WRT 2018-09-18 19:47:08 2458380.3244 13.942
R
0.487
WRT 2018-09-18 19:39:30 2458380.3191 16.487
V
0.487
WRT 2018-09-12 19:26:06 2458374.3098 13.765
R
0.464
WRT 2018-09-12 19:21:38 2458374.3067 16.252
V
0.464
KTS 2018-08-29 22:15:10 2458360.4272 16.026
V
0.409
KTS 2018-08-18 21:12:48 2458349.3839 15.595
V
0.365
KTS 2018-08-04 01:25:32 2458334.5594 15.029
V
0.307
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 12.507
V
0.126
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 11.868
V
0.071
KTS 2018-05-09 10:18:54 2458247.9298 12.037
V
0.964
KTS 2018-04-26 09:22:45 2458234.8908 12.518
V
0.913
KTS 2018-04-04 10:55:29 2458212.9552 14.927
V
0.826


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BK+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png