Ljuskurva: BK Lyr

Totalt antal observationer: 37
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 12.507
V
0.126
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 11.868
V
0.071
KTS 2018-05-09 10:18:54 2458247.9298 12.037
V
0.964
KTS 2018-04-26 09:22:45 2458234.8908 12.518
V
0.913
KTS 2018-04-04 10:55:29 2458212.9552 14.927
V
0.826
KTS 2018-03-07 04:04:04 2458184.6695 16.168
V
0.714
WRT 2018-01-10 05:23:42 2458128.7248 14.107
R
0.493
WRT 2018-01-10 05:18:05 2458128.7209 16.777
V
0.493
ANC 2018-01-07 16:55:00 2458126.2049 <14.4
Vis
0.483
KTS 2017-12-09 19:53:02 2458097.3285 15.9
V
0.369
KTS 2017-11-28 01:36:20 2458085.5669 15.351
V
0.322
KTS 2017-11-09 19:33:10 2458067.3147 14.31
V
0.250
KTS 2017-11-09 19:33:10 2458067.3147 12.449
R
0.250
KTS 2017-11-09 19:33:10 2458067.3147 15.768
B
0.250
ANC 2017-11-06 18:12:00 2458064.2583 <13.8
Vis
0.238
WRT 2017-11-06 18:10:47 2458064.2575 12.046
R
0.238
WRT 2017-11-06 18:08:21 2458064.2558 14.141
V
0.238
KTS 2017-10-22 20:14:29 2458049.3434 13.124
V
0.179
WRT 2017-10-04 20:08:35 2458031.3393 10.683
R
0.108
WRT 2017-10-04 20:07:17 2458031.3384 12.132
V
0.108
KTS 2017-09-28 20:16:30 2458025.3448 11.928
V
0.084
KTS 2017-09-18 00:43:37 2458014.5303 11.705
V
0.042
KTS 2017-09-18 00:43:37 2458014.5303 10.572
R
0.042
KTS 2017-09-18 00:43:37 2458014.5303 13.084
B
0.042
KTS 2017-09-15 02:35:57 2458011.6083 11.702
V
0.030
KTS 2017-09-10 21:46:39 2458007.4074 11.667
V
0.013
KTS 2017-09-03 22:30:51 2458000.4381 11.694
V
0.986
WRT 2017-09-03 20:05:42 2458000.3373 10.554
R
0.986
WRT 2017-09-03 20:04:24 2458000.3364 11.683
V
0.986
WRT 2017-08-27 21:17:51 2457993.3874 10.568
R
0.958
WRT 2017-08-27 21:16:24 2457993.3864 11.802
V
0.958
KTS 2017-08-20 00:53:51 2457985.5374 12.116
V
0.927
ANC 2017-08-19 22:17:00 2457985.4285 12.4
Vis
0.927
HGG 2017-08-12 22:00:20 2457978.4169 12.543
V
0.899
KTS 2017-08-08 23:16:48 2457974.4700 12.837
V
0.883
KTS 2017-07-30 21:29:22 2457965.3954 13.804
V
0.847
KTS 2017-07-24 04:48:34 2457958.7004 14.525
V
0.821


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BK+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png