Ljuskurva: BK Lyr

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-09-18 19:47:08 2458380.3244 13.942
R
0.487
WRT 2018-09-18 19:39:30 2458380.3191 16.487
V
0.487
WRT 2018-09-12 19:26:06 2458374.3098 13.765
R
0.464
WRT 2018-09-12 19:21:38 2458374.3067 16.252
V
0.464
KTS 2018-08-29 22:15:10 2458360.4272 16.026
V
0.409
KTS 2018-08-18 21:12:48 2458349.3839 15.595
V
0.365
KTS 2018-08-04 01:25:32 2458334.5594 15.029
V
0.307
KTS 2018-06-19 08:32:21 2458288.8558 12.507
V
0.126
KTS 2018-06-05 08:48:46 2458274.8672 11.868
V
0.071
KTS 2018-05-09 10:18:54 2458247.9298 12.037
V
0.964
KTS 2018-04-26 09:22:45 2458234.8908 12.518
V
0.913
KTS 2018-04-04 10:55:29 2458212.9552 14.927
V
0.826
KTS 2018-03-07 04:04:04 2458184.6695 16.168
V
0.714
WRT 2018-01-10 05:23:42 2458128.7248 14.107
R
0.493
WRT 2018-01-10 05:18:05 2458128.7209 16.777
V
0.493
ANC 2018-01-07 16:55:00 2458126.2049 <14.4
Vis
0.483
KTS 2017-12-09 19:53:02 2458097.3285 15.9
V
0.369
KTS 2017-11-28 01:36:20 2458085.5669 15.351
V
0.322
KTS 2017-11-09 19:33:10 2458067.3147 12.449
R
0.250
KTS 2017-11-09 19:33:10 2458067.3147 15.768
B
0.250
KTS 2017-11-09 19:33:10 2458067.3147 14.31
V
0.250
ANC 2017-11-06 18:12:00 2458064.2583 <13.8
Vis
0.238
WRT 2017-11-06 18:10:47 2458064.2575 12.046
R
0.238
WRT 2017-11-06 18:08:21 2458064.2558 14.141
V
0.238
KTS 2017-10-22 20:14:29 2458049.3434 13.124
V
0.179
WRT 2017-10-04 20:08:35 2458031.3393 10.683
R
0.108
WRT 2017-10-04 20:07:17 2458031.3384 12.132
V
0.108
KTS 2017-09-28 20:16:30 2458025.3448 11.928
V
0.084


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BK+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png