Ljuskurva: BI Lyr

Totalt antal observationer: 33
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-14 21:50:06 2458406.4098 12.645
V
0.888
WRT 2018-10-14 17:59:51 2458406.2499 11.539
R
0.888
WRT 2018-10-14 17:58:24 2458406.2489 12.699
V
0.888
WRT 2018-09-28 18:22:45 2458390.2658 12.457
R
0.825
WRT 2018-09-28 18:20:44 2458390.2644 14.138
V
0.825
WRT 2018-09-26 18:36:08 2458388.2751 12.562
R
0.817
WRT 2018-09-26 18:33:59 2458388.2736 14.353
V
0.817
WRT 2018-09-22 18:48:48 2458384.2839 12.939
R
0.801
WRT 2018-09-22 18:46:13 2458384.2821 14.845
V
0.801
WRT 2018-09-12 19:14:18 2458374.3016 13.673
R
0.762
WRT 2018-09-12 19:09:50 2458374.2985 16.014
V
0.762
KTS 2018-08-29 22:10:16 2458360.4238 16.651
V
0.707
KTS 2018-08-21 00:27:56 2458351.5194 16.873
V
0.672
ANC 2018-08-04 22:31:00 2458335.4382 <13.9
Vis
0.609
KTS 2018-08-02 04:10:24 2458332.6739 17.382
V
0.598
ANC 2018-07-08 22:59:00 2458308.4576 <13.9
Vis
0.503
KTS 2018-05-27 08:34:22 2458265.8572 15.876
V
0.335
KTS 2018-04-22 08:31:37 2458230.8553 13.803
V
0.197
WRT 2018-03-18 03:21:10 2458195.6397 11.018
R
0.059
WRT 2018-03-18 03:19:43 2458195.6387 12.297
V
0.059
KTS 2018-03-11 04:29:42 2458188.6873 12.116
V
0.031
KTS 2018-02-12 12:19:00 2458162.0132 12.025
V
0.926
KTS 2018-01-27 06:51:24 2458145.7857 12.809
V
0.863
WRT 2018-01-10 05:11:28 2458128.7163 12.954
R
0.795
WRT 2018-01-10 05:03:24 2458128.7107 14.918
V
0.795
ANC 2018-01-07 16:48:00 2458126.2000 <13.9
Vis
0.786
KTS 2017-12-14 19:16:27 2458102.3031 16.796
V
0.691
KTS 2017-12-05 19:52:27 2458093.3281 17.171
V
0.656
ANC 2017-12-04 18:04:00 2458092.2528 <13.9
Vis
0.652
ANC 2017-11-06 18:07:00 2458064.2549 <13.9
Vis
0.542
WRT 2017-11-06 18:01:43 2458064.2512 14.934
R
0.542
WRT 2017-11-06 17:54:48 2458064.2464 18.242
V
0.542
KTS 2017-11-01 19:39:56 2458059.3194 18.245
V
0.522


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BI+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png