Ljuskurva: BI Her

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-23 09:30:31 2458626.8962 13.581
V
0.949
HGG 2019-05-01 02:31:46 2458604.6054 14.82
V
0.842
KTS 2019-04-17 09:22:01 2458590.8903 15.544
V
0.776
KTS 2019-03-19 03:18:51 2458561.6381 17.458
V
0.636
KTS 2019-03-02 05:39:50 2458544.7360 17.971
V
0.555
KTS 2019-02-07 05:25:09 2458521.7258 17.725
V
0.444
KTS 2019-01-24 06:05:11 2458507.7536 16.863
V
0.377
KTS 2019-01-14 06:26:55 2458497.7687 16.277
V
0.329
KTS 2018-11-07 19:43:49 2458430.3221 12.426
V
0.005
ANC 2018-11-03 17:33:00 2458426.2312 12.8
Vis
0.986
KTS 2018-10-14 21:21:53 2458406.3902 12.679
V
0.890
KTS 2018-10-04 02:02:23 2458395.5850 13.586
V
0.839
KTS 2018-10-02 21:42:28 2458394.4045 13.749
V
0.833
ANC 2018-09-28 18:54:00 2458390.2875 <14.2
Vis
0.813
KTS 2018-09-12 04:15:27 2458373.6774 15.176
V
0.733
ANC 2018-09-05 19:12:00 2458367.3000 <14.3
Vis
0.703
KTS 2018-08-24 23:53:48 2458355.4957 16.051
V
0.646
KTS 2018-08-11 21:18:51 2458342.3881 16.753
V
0.583
ANC 2018-08-04 21:39:00 2458335.4021 <14.2
Vis
0.550
KTS 2018-08-03 23:43:26 2458334.4885 17.063
V
0.545
ANC 2018-07-31 21:44:00 2458331.4056 <13.7
Vis
0.531
ANC 2018-07-21 22:48:00 2458321.4500 <14.2
Vis
0.483
ANC 2018-07-14 22:07:00 2458314.4215 <13.2
Vis
0.449
KTS 2018-06-08 07:29:51 2458277.8124 15.545
V
0.273


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BI+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png