Ljuskurva: BI Her

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-01-14 06:26:55 2458497.7687 16.277
V
0.329
KTS 2018-11-07 19:43:49 2458430.3221 12.426
V
0.005
ANC 2018-11-03 17:33:00 2458426.2312 12.8
Vis
0.986
KTS 2018-10-14 21:21:53 2458406.3902 12.679
V
0.890
KTS 2018-10-04 02:02:23 2458395.5850 13.586
V
0.839
KTS 2018-10-02 21:42:28 2458394.4045 13.749
V
0.833
ANC 2018-09-28 18:54:00 2458390.2875 <14.2
Vis
0.813
KTS 2018-09-12 04:15:27 2458373.6774 15.176
V
0.733
ANC 2018-09-05 19:12:00 2458367.3000 <14.3
Vis
0.703
KTS 2018-08-24 23:53:48 2458355.4957 16.051
V
0.646
KTS 2018-08-11 21:18:51 2458342.3881 16.753
V
0.583
ANC 2018-08-04 21:39:00 2458335.4021 <14.2
Vis
0.550
KTS 2018-08-03 23:43:26 2458334.4885 17.063
V
0.545
ANC 2018-07-31 21:44:00 2458331.4056 <13.7
Vis
0.531
ANC 2018-07-21 22:48:00 2458321.4500 <14.2
Vis
0.483
ANC 2018-07-14 22:07:00 2458314.4215 <13.2
Vis
0.449
KTS 2018-06-08 07:29:51 2458277.8124 15.545
V
0.273
KTS 2018-05-03 09:06:02 2458241.8792 13.113
V
0.101
ANC 2018-04-21 23:08:00 2458230.4639 12.9
Vis
0.046
WRT 2018-04-13 00:41:45 2458221.5290 11.528
R
0.003
WRT 2018-04-13 00:40:01 2458221.5278 12.508
V
0.003
WRT 2018-04-03 01:53:02 2458211.5785 11.538
R
0.955
WRT 2018-04-03 01:51:27 2458211.5774 12.52
V
0.955
WRT 2018-03-27 02:42:08 2458204.6126 11.704
R
0.922
WRT 2018-03-27 02:40:33 2458204.6115 12.744
V
0.922
KTS 2018-03-14 10:41:31 2458191.9455 14.211
V
0.861
KTS 2018-02-12 12:05:28 2458162.0038 15.868
V
0.717
KTS 2018-01-24 05:40:50 2458142.7367 16.933
V
0.625
KTS 2018-01-20 05:58:42 2458138.7491 17.141
V
0.606


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BI+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png