Ljuskurva: BG Cam

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-09 00:03:44 2459101.5026 11.689
V
LNM 2020-09-06 20:27:44 2459099.3526 11.862
V
LNM 2020-08-30 20:47:45 2459092.3665 12.038
V
LNM 2020-08-29 21:50:41 2459091.4102 11.916
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BG+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png