Ljuskurva: BC Lac

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-12-08 23:10:01 2458461.4653 12.831
V
0.646
WRT 2018-11-26 20:56:58 2458449.3729 10.818
R
0.597
WRT 2018-11-26 20:54:40 2458449.3713 12.85
V
0.597
KTS 2018-10-14 01:49:00 2458405.5757 13.151
V
0.419
KTS 2018-09-23 02:53:13 2458384.6203 12.756
V
0.334
WRT 2018-09-06 20:52:56 2458368.3701 10.366
R
0.269
WRT 2018-09-06 20:51:38 2458368.3692 12.377
V
0.269
HGG 2018-09-04 07:53:28 2458365.8288 7.981
I
0.258
HGG 2018-09-04 07:50:44 2458365.8269 12.29
V
0.258
KTS 2018-08-30 02:03:59 2458360.5861 12.129
V
0.237
HGG 2018-08-29 07:42:14 2458359.8210 7.852
I
0.234
HGG 2018-08-29 07:31:35 2458359.8136 12.014
V
0.234
KTS 2018-08-19 01:48:25 2458349.5753 11.892
V
0.193
KTS 2018-08-04 02:18:48 2458334.5964 11.951
V
0.132
KTS 2018-06-08 07:54:37 2458277.8296 12.164
V
0.902
WRT 2018-02-04 17:08:52 2458154.2145 11.101
R
0.402
WRT 2018-02-04 17:06:17 2458154.2127 13.366
V
0.402
KTS 2018-01-25 20:26:52 2458144.3520 13.252
V
0.362
KTS 2018-01-17 20:23:51 2458136.3499 13.159
V
0.329
KTS 2018-01-03 20:13:20 2458122.3426 12.881
V
0.273
KTS 2017-12-25 22:14:52 2458113.4270 12.76
V
0.237
KTS 2017-12-18 21:46:22 2458106.4072 12.662
V
0.208


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=BC+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png