Ljuskurva: AY Lyr

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-07-08 22:57:00 2458308.4562 <13.8
Vis
ANC 2018-04-21 23:30:00 2458230.4792 <15.3
Vis
ANC 2018-01-07 16:43:00 2458126.1965 13.2
Vis
ANC 2017-12-04 18:02:00 2458092.2514 13.8
Vis
ANC 2017-11-06 18:03:00 2458064.2521 14.0
Vis
ANC 2017-09-27 20:09:00 2458024.3396 <14.5
Vis
ANC 2017-09-24 20:03:00 2458021.3354 <14.5
Vis
ANC 2017-09-16 19:54:00 2458013.3292 <15.3
Vis
ANC 2017-09-10 19:54:00 2458007.3292 13.6
Vis
ANC 2017-08-19 22:05:00 2457985.4201 <15.3
Vis
ANC 2017-08-10 22:20:00 2457976.4306 <14.5
Vis
ANC 2017-08-05 22:13:00 2457971.4257 <14.5
Vis
ANC 2017-07-28 23:18:00 2457963.4708 <15.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AY+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png