Ljuskurva: AY Lyr

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-09-28 19:41:00 2458390.3201 <14.5
Vis
ANC 2018-09-15 20:17:00 2458377.3451 <15.3
Vis
ANC 2018-09-09 20:27:00 2458371.3521 <15.3
Vis
ANC 2018-09-05 19:41:00 2458367.3201 <15.3
Vis
ANC 2018-08-16 20:48:00 2458347.3667 <14.5
Vis
ANC 2018-08-09 22:04:00 2458340.4194 13.4
Vis
ANC 2018-08-07 21:27:00 2458338.3938 13.1
Vis
ANC 2018-08-04 22:27:00 2458335.4354 12.7
Vis
ANC 2018-07-31 22:11:00 2458331.4243 <14.5
Vis
ANC 2018-07-24 21:36:00 2458324.4000 <13.8
Vis
ANC 2018-07-21 23:14:00 2458321.4681 <14.5
Vis
ANC 2018-07-14 22:56:00 2458314.4556 <13.8
Vis
ANC 2018-07-08 22:57:00 2458308.4562 <13.8
Vis
ANC 2018-04-21 23:30:00 2458230.4792 <15.3
Vis
ANC 2018-01-07 16:43:00 2458126.1965 13.2
Vis
ANC 2017-12-04 18:02:00 2458092.2514 13.8
Vis
ANC 2017-11-06 18:03:00 2458064.2521 14.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AY+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png