Ljuskurva: AW Cyg

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-11-04 16:50:00 2458427.2014 8.9
Vis
ANH 2018-10-23 18:52:59 2458415.2868 8.6
Vis
BEN 2018-10-18 22:10:00 2458410.4236 9.0
Vis
ANH 2018-10-14 17:44:00 2458406.2389 8.7
Vis
BEN 2018-10-12 23:10:00 2458404.4653 8.8
Vis
ANH 2018-10-07 18:25:03 2458399.2674 8.5
Vis
ANH 2018-09-22 20:22:59 2458384.3493 8.5
Vis
ANH 2018-09-15 21:40:01 2458377.4028 8.5
Vis
ANH 2018-09-06 20:54:57 2458368.3715 8.6
Vis
ANH 2018-08-29 19:48:00 2458360.3250 9.0
Vis
ANH 2018-08-09 21:03:01 2458340.3771 8.7
Vis
ANH 2018-04-21 22:03:56 2458230.4194 8.5
Vis
BEN 2018-01-09 17:19:00 2458128.2215 9.2
Vis
BEN 2018-01-06 17:12:00 2458125.2167 9.2
Vis
ANH 2017-11-21 20:35:57 2458079.3583 8.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AW+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png