Ljuskurva: AW Cyg

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2017-11-13 19:50:00 2458071.3264 8.7
Vis
ANH 2017-08-10 21:31:00 2457976.3965 8.3
Vis
BEN 2017-02-13 17:44:00 2457798.2389 9.2
Vis
BEN 2017-01-15 16:42:00 2457769.1958 9.1
Vis
BEN 2017-01-02 16:47:00 2457756.1993 9.2
Vis
BEN 2016-12-06 18:48:00 2457729.2833 9.3
Vis
BEN 2016-11-28 19:51:00 2457721.3271 9.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AW+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png