Ljuskurva: AW Cyg

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-08-09 21:03:01 2458340.3771 8.7
Vis
ANH 2018-04-21 22:03:56 2458230.4194 8.5
Vis
BEN 2018-01-09 17:19:00 2458128.2215 9.2
Vis
BEN 2018-01-06 17:12:00 2458125.2167 9.2
Vis
ANH 2017-11-21 20:35:57 2458079.3583 8.6
Vis
ANH 2017-11-13 19:50:00 2458071.3264 8.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AW+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png